Προκήρυξη

Σας ενημερώνουμε ότι συγκροτήθηκε το Τμήμα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  που διοργανώνει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» (Α.ΔΟ.ΑΠ.),  www.adoap.gr, που θα λειτουργήσει κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018 στα Τρίκαλα.

Για λίγες ημέρες ακόμη υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής μικρού αριθμού υποψηφίων στο ΠΜΣ – ΑΔΟΑΠ και συγκεκριμένα έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι για το Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. καλούνται να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info.adoap@puas.gr, πλήρως συμπληρωμένα, την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον Πίνακα Στοιχείων Υποψηφίου.

Πριν την αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν ως προεγγραφή στον

Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης Πειραιώς 63 8903 0025 594,  

ΙΒΑΝ GR71 0171 3890 0063 8903 0025 594

Όνομα Δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ., το ποσό των 300€, έναντι του συνολικού ποσού των διδάκτρων με την αιτιολογία «ΑΔΟΑΠ-Ονοματεπώνυμο-ΑΦΜ». Το παραπάνω ποσό θα επιστραφεί αμέσως μετά την αξιολόγηση σε εκείνους τους υποψηφίους, οι οποίοι ενδεχομένως δεν θα επιλεγούν. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στην περίπτωση αυτήν όπως επικοινωνήσετε, πριν την κατάθεση (ή την ίδια μέρα), με την κ. Σταματία Δάγλα        210 5381434, σχετικά με τα στοιχεία έκδοσης του τιμολογίου και την αποστολή του.

Διαβάστε προσεκτικά την αναλυτική προκήρυξη του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 μέσω του παρακάτω αρχείου pdf.

pdf